Termeni de utilizare

Data ultimei actualizări: 3 martie 2023

Vă rugăm să citiți cu atenție acești Termeni de utilizare. Site-ul web, inclusiv orice aplicații și caracteristici mobile asociate, este controlat de Inboxlab, Inc. Acești Termeni de utilizare se aplică tuturor utilizatorilor care accesează sau folosesc site-ul, inclusiv contribuitorilor de conținut, informații sau servicii. Prin accesarea sau utilizarea site-ului web, declarați că ați citit și sunteți de acord să respectați acești Termeni de utilizare. Dacă nu sunteți de acord cu acești Termeni de utilizare, nu puteți accesa sau utiliza site-ul web.

Vă rugăm să rețineți că secțiunea „Rezolvarea litigiilor” a acestui Acord conține prevederi care reglementează modul în care sunt soluționate litigiile dintre dvs. și Inboxlab, inclusiv un acord de arbitraj care va impune ca litigiile să fie supuse unui arbitraj obligatoriu și final. Cu excepția cazului în care renunțați la acordul de arbitraj, renunțați la dreptul de a urmări litigii sau pretenții în instanță și de a avea un proces cu juriu.

Orice dispută, revendicare sau cerere de scutire legată de utilizarea de către dvs. a Site-ului va fi guvernată și interpretată în conformitate cu legile statului Colorado, în conformitate cu Legea federală de arbitraj din SUA.

Anumite Servicii pot fi supuse unor termeni suplimentari, care fie vor fi enumerați în acești Termeni de utilizare, fie vă vor prezenta atunci când vă înscrieți pentru a utiliza Serviciul. Dacă există un conflict între Termenii de utilizare și Termenii suplimentari, Termenii suplimentari vor controla în ceea ce privește acel Serviciu. Termenii de utilizare și orice Termeni suplimentari sunt denumiți în mod colectiv „Acord”.

Vă rugăm să rețineți că Acordul poate fi modificat de către Companie, la discreția sa, în orice moment. În cazul în care apar modificări, Compania va furniza o copie actualizată a Termenilor de utilizare pe site-ul web și în cadrul aplicației, iar orice noi Termeni suplimentari vor fi accesibile din cadrul sau prin intermediul Serviciului afectat de pe site-ul web sau în cadrul aplicației. În plus, data „Ultima actualizare” din partea de sus a Termenilor de utilizare va fi revizuită în consecință. Compania poate solicita consimțământul dvs. pentru acordul actualizat într-un mod specificat înainte de a putea utiliza în continuare site-ul web, aplicația și/sau serviciile. Dacă nu sunteți de acord cu nicio modificare(e) după primirea notificării, trebuie să încetați să utilizați Site-ul, Aplicația și/sau Serviciile. Dacă continuați să utilizați site-ul web și/sau Serviciile după o astfel de notificare, aceasta reprezintă acceptarea dumneavoastră a modificărilor. Pentru a rămâne informat, vă rugăm să verificați site-ul în mod regulat pentru a revizui Termenii actuali.

Pentru a utiliza Serviciile și Proprietățile Companiei, trebuie să respectați termenii Acordului. Site-ul web, aplicația, serviciile și toate informațiile și conținutul disponibil pe acestea sunt protejate de legile drepturilor de autor din întreaga lume. Conform Acordului, vi se acordă o licență limitată de către Companie pentru a reproduce părți din Proprietățile Companiei numai pentru uz personal, necomercial. Dreptul dumneavoastră de a utiliza oricare și toate Proprietățile Companiei este supus termenilor Acordului, cu excepția cazului în care Compania prevede altfel într-o licență separată.

Licență de aplicație. Puteți descărca, instala și utiliza o copie a Aplicației pe un singur dispozitiv mobil sau computer pe care îl dețineți sau îl controlați în scopuri personale sau interne, atâta timp cât respectați Acordul. Cu toate acestea, recunoașteți că Proprietățile Companiei evoluează și pot fi actualizate de către Companie în orice moment, cu sau fără notificare.

Anumite restricții. Drepturile care vă sunt acordate în Acord sunt supuse anumitor restricții. De exemplu, nu aveți voie să licențiați, să vindeți, să închiriați, să închiriați, să transferați, să atribuiți, să reproduceți, să distribuiți, să găzduiți sau să exploatați în alt mod comercial orice parte a proprietăților companiei, inclusiv site-ul web. De asemenea, vi se interzice modificarea, traducerea, adaptarea, fuzionarea, realizarea de lucrări derivate, dezasamblarea, decompilarea sau inginerie inversă a oricărei părți a Proprietăților Companiei, cu excepția cazului în care aceste acțiuni sunt permise în mod expres de legea aplicabilă.

Mai mult, nu veți utiliza niciun software manual sau automat, dispozitive sau alte procese pentru a răzui sau descărca date de pe orice pagină web conținută în site-ul web, cu excepția motoarelor de căutare publice care pot folosi spider pentru a copia materiale de pe site-ul exclusiv în acest scop. de a crea indici de căutare disponibili public ai unor astfel de materiale. Nu veți accesa Proprietățile companiei pentru a construi un site web, aplicație sau serviciu similar sau competitiv și nici nu trebuie să copiați, reproduceți, distribuiți, republicați, descărcați, afișați, postați sau transmiteți orice parte a Proprietăților companiei sub orice formă sau prin orice mijloc. , cu excepția cazurilor permise în mod expres de Acord.

Materiale de la terți. Ca parte a Proprietăților companiei, este posibil să aveți acces la materiale care sunt găzduite de o altă parte. Sunteți de acord că accesați aceste materiale pe propriul risc și că este imposibil pentru Companie să le monitorizeze.

Înregistrare:

Pentru a accesa anumite caracteristici ale Proprietăților Companiei, poate fi necesar să deveniți utilizator înregistrat („Utilizator înregistrat”). Un utilizator înregistrat este cineva care s-a abonat la Servicii, și-a înregistrat un cont pe Proprietățile companiei („Cont”) sau are un cont valid pe un serviciu de rețele sociale („SNS”) prin care utilizatorul s-a conectat la Proprietățile companiei. („Cont terță parte”).

Dacă accesați Proprietățile Companiei printr-un SNS, vă puteți conecta Contul cu Conturile Terților, permițând Companiei să vă acceseze Contul Terțului, așa cum este permis de termenii și condițiile aplicabile care guvernează utilizarea fiecărui Cont de la Terți. Acordând acces Companiei la orice Conturi ale unei terțe părți, înțelegeți că Compania poate accesa, pune la dispoziție și stoca orice Conținut accesibil prin Proprietățile Companiei pe care le-ați furnizat și stocat în Contul dumneavoastră de terță parte („Conținut SNS”), astfel încât să fie disponibil pe și prin Proprietățile companiei prin intermediul Contului dvs.

Pentru a înregistra un Cont, sunteți de acord să furnizați informații exacte, actuale și complete despre dvs. așa cum sunt solicitate de formularul de înregistrare, inclusiv adresa dvs. de e-mail sau numărul de telefon mobil („Datele de înregistrare”). Trebuie să păstrați și să actualizați prompt Datele de înregistrare pentru a le păstra adevărate, exacte, actuale și complete. Sunteți responsabil pentru toate activitățile care au loc în Contul dvs. și sunteți de acord să vă monitorizați Contul pentru a restricționa utilizarea de către minori și pentru a accepta întreaga responsabilitate pentru orice utilizare neautorizată a Proprietăților Companiei de către minori.

Nu puteți partaja nimănui Contul sau parola și sunteți de acord să notificați imediat Compania cu privire la orice utilizare neautorizată a parolei dumneavoastră sau orice altă încălcare a securității. Dacă furnizați orice informație care este neadevărată, inexactă, neactuală sau incompletă, sau Compania are motive rezonabile să suspecteze că orice informație pe care o furnizați este neadevărată, inexactă, neactuală sau incompletă, Compania are dreptul de a suspenda sau de a închide contul dvs. și refuza orice utilizare curentă sau viitoare a Proprietăților Companiei.

Sunteți de acord să nu creați un Cont folosind identitate sau informații false sau în numele altcuiva decât dvs. De asemenea, sunteți de acord că nu veți avea mai mult de un cont pe platformă sau SNS la un moment dat. Compania își rezervă dreptul de a elimina sau de a revendica orice nume de utilizator în orice moment și din orice motiv, inclusiv pretențiile unei terțe părți conform cărora un nume de utilizator încalcă drepturile terței părți. Sunteți de acord să nu creați un Cont sau să utilizați Proprietățile Companiei dacă ați fost eliminat anterior de către Companie sau ați fost interzis anterior din oricare dintre Proprietățile Companiei.

Recunoașteți și sunteți de acord că nu veți avea nicio proprietate sau alt interes de proprietate asupra Contului dvs., iar toate drepturile în și asupra Contului dvs. sunt și vor fi pentru totdeauna deținute de și vor fi valabile în beneficiul Companiei.

Trebuie să furnizați toate echipamentele și software-ul necesar pentru a vă conecta la Proprietățile Companiei, inclusiv, dar fără a se limita la, un dispozitiv mobil care este potrivit pentru a se conecta și a utiliza Proprietățile Companiei, în cazurile în care Serviciile oferă o componentă mobilă. Sunteți singurul responsabil pentru orice taxe, inclusiv pentru conexiunea la internet sau pentru mobil, pe care le suportați atunci când accesați Proprietățile companiei.

RESPONSABILITATEA PENTRU CONȚINUT.

Tipuri de conținut. Înțelegeți că întregul conținut, inclusiv proprietățile companiei, este responsabilitatea exclusivă a părții care a generat un astfel de conținut. Aceasta înseamnă că dvs., nu Compania, sunteți în întregime responsabil pentru tot Conținutul pe care îl contribuiți, încărcați, trimiteți, postați, trimiteți prin e-mail, transmiteți sau puneți la dispoziție în alt mod („Puneți la dispoziție”) prin Proprietățile companiei („Conținutul dvs.”). În mod similar, dumneavoastră și alți utilizatori ai Proprietăților companiei sunteți responsabili pentru întregul Conținut de utilizator pe care dvs. și ei îl puneți la dispoziție prin Proprietățile companiei. Politica noastră de confidențialitate stabilește practicile noastre cu privire la confidențialitatea și securitatea conținutului utilizatorului și este încorporată aici prin referință. Nicio obligație de a pre-ecranează conținutul. În timp ce Compania își rezervă dreptul, la propria sa discreție, de a preevalua, refuza sau elimina orice Conținut al utilizatorului, inclusiv Conținutul dvs., recunoașteți că Compania nu are obligația de a face acest lucru. Prin încheierea Acordului, sunteți de acord cu o astfel de monitorizare. Recunoașteți și sunteți de acord că nu vă așteptați la confidențialitate în ceea ce privește transmiterea Conținutului dvs., inclusiv prin chat, text sau comunicații vocale. Dacă Compania examinează, refuză sau elimină orice Conținut, va face acest lucru în beneficiul său, nu al dumneavoastră. Compania are dreptul de a elimina orice Conținut care încalcă Acordul sau este inacceptabil în alt mod. Depozitare. Cu excepția cazului în care Compania este de acord altfel în scris, aceasta nu are obligația de a stoca conținutul dvs. pe care îl puneți la dispoziție pe proprietățile companiei. Compania nu este responsabilă pentru ștergerea sau acuratețea oricărui Conținut, inclusiv Conținutul Dvs., eșecul de a stoca, transmite sau primi transmiterea Conținutului sau pentru securitatea, confidențialitatea, stocarea sau transmiterea altor comunicări care implică utilizarea Proprietăților Companiei. Anumite Servicii vă pot permite să limitați accesul la Conținutul Dvs. Sunteți singurul responsabil pentru setarea nivelului adecvat de acces la Conținutul dvs. Dacă nu faceți o selecție, este posibil ca sistemul să utilizeze setarea cea mai permisivă. Compania poate crea limite rezonabile privind utilizarea și stocarea Conținutului, inclusiv Conținutul Dvs., cum ar fi limite privind dimensiunea fișierului, spațiul de stocare, capacitatea de procesare și alte limite, așa cum sunt descrise pe site sau determinate de Companie la discreția sa.

PROPRIETATE.

Proprietatea proprietăților companiei. Cu excepția conținutului dvs. și a conținutului utilizatorului, Compania și furnizorii săi își păstrează toate drepturile, titlurile și interesul asupra proprietăților companiei. Sunteți de acord să nu eliminați, să modificați sau să ascundeți niciun drept de autor, marcă comercială, marcă de serviciu sau alte notificări privind drepturile de proprietate încorporate în sau care însoțesc orice proprietate a companiei.

Proprietatea asupra altui conținut. Cu excepția Conținutului Dvs., recunoașteți că nu aveți niciun drept, titlu sau interes asupra sau față de orice Conținut care apare pe sau în Proprietățile Companiei.

Proprietatea conținutului dvs. Vă păstrați dreptul de proprietate asupra conținutului dvs. Cu toate acestea, atunci când postați sau publicați conținutul dvs. pe sau în proprietățile companiei, declarați că dețineți și/sau aveți un drept fără drepturi de autor, perpetuu, irevocabil, la nivel mondial, neexclusiv (inclusiv orice drepturi morale) și licență de utilizare, licențiați, reproduceți, modificați, adaptați, publicați, traduceți, creați lucrări derivate din, distribuiți, obțineți venituri sau alte remunerații și comunicați publicului, executați și afișați Conținutul Dvs. (în întregime sau parțial) în întreaga lume și/sau pentru a încorpora aceasta în alte lucrări, sub orice formă, suport sau tehnologie cunoscută acum sau dezvoltată ulterior, pe toată durata oricărui drept de proprietate intelectuală la nivel mondial care poate exista în Conținutul dvs.

Licență pentru conținutul dvs. Acordați Companiei un drept integral plătit, perpetuu, irevocabil, la nivel mondial, fără drepturi de autor, neexclusiv și complet sublicențiabil (inclusiv orice drepturi morale) și o licență de utilizare, licență, distribuire, reproducere, modificare, adaptare, executare publică și afișați în mod public Conținutul Dvs. (în întregime sau parțial) în scopul operațiunii și furnizarii Proprietăților Companiei. Înțelegeți și sunteți de acord că alți utilizatori pot căuta, vedea, utiliza, modifica și reproduce orice conținut pe care îl trimiteți în orice zonă „publică” a Proprietăților Companiei. Garantezi că deținătorul oricărui drept de proprietate intelectuală la nivel mondial, inclusiv drepturile morale, în conținutul tău a renunțat complet și efectiv la toate aceste drepturi și ți-a acordat în mod valid și irevocabil dreptul de a acorda licența menționată mai sus. Recunoașteți și sunteți de acord că sunteți singurul responsabil pentru întregul conținut pe care îl faceți disponibil pe sau în proprietățile companiei.

Materiale trimise. Nu solicităm și nici nu dorim să primim informații confidențiale, secrete sau de proprietate sau alt material de la dvs. prin intermediul site-ului web, prin e-mail sau în orice alt mod, cu excepția cazului în care este solicitat în mod expres. Sunteți de acord că orice idei, sugestii, documente, propuneri, lucrări creative, concepte, postări pe blog și/sau alte materiale trimise sau trimise către noi („Materiale trimise”) sunt pe propriul risc, vor fi considerate a nu fi confidențiale sau secret și poate fi folosit de noi în orice mod în conformitate cu Politica noastră de confidențialitate. Sunteți de acord că Compania nu are obligații (inclusiv, fără limitare, obligații de confidențialitate) cu privire la Materialele Trimite. Prin trimiterea sau trimiterea materialelor trimise către noi, declarați și garantați că materialele trimise sunt originale pentru dvs., că aveți toate drepturile necesare pentru a trimite Materialele trimise, că nicio altă parte nu are drepturi asupra acestora și că orice „drepturi morale” în Materialele trimise au fost renunțate. Ne acordați nouă și afiliaților noștri un drept și o licență complet plătite, fără drepturi de autor, perpetue, irevocabile, la nivel mondial, neexclusiv și complet sublicențiabile de a folosi, reproduce, executa, afișa, distribui, adapta, modifica, reformata, crea lucrări derivate și exploatează în orice mod comercial sau necomercial în orice mod, orice și toate Materialele trimise și pentru a sublicență drepturile de mai sus, în legătură cu operarea și întreținerea Proprietăților Companiei și/sau afacerii Companiei, inclusiv în scopuri promoționale și/ sau în scopuri comerciale. Nu putem fi responsabili pentru menținerea niciunui Material Trimis pe care ni-l furnizați și putem șterge sau distruge orice astfel de Material Trimis în orice moment.

Conduita interzisă a utilizatorului. Vă este interzis să vă implicați în orice conduită care încalcă orice lege sau reglementare aplicabilă, interferează cu utilizarea sau bucuria de către alt utilizator a Proprietăților Companiei sau dăunează companiei sau afiliaților, directorilor, ofițerilor, angajaților, agenților sau reprezentanților acesteia. Fără a limita cele de mai sus, sunteți de acord că: nu vă veți implica în nicio conduită de hărțuire, amenințare, intimidare, prădătorie sau urmărire; Postați, transmiteți sau partajați orice Conținut de utilizator sau alt material care este defăimător, obscen, pornografic, indecent, abuziv, ofensator, discriminatoriu sau care încalcă sau încalcă proprietatea intelectuală sau alte drepturi de proprietate ale oricărei terțe părți; Utilizați proprietățile companiei pentru a promova sau a se angaja în orice activitate ilegală, inclusiv, fără limitare, vânzarea de droguri ilegale sau alte produse sau servicii ilegale; Uzurpare identitatea oricărei persoane sau entitati sau declara în mod fals sau denaturați afilierea dumneavoastră cu o persoană sau entitate; Utilizați orice robot, păianjen, scraper sau alte mijloace automate pentru a accesa Proprietățile companiei sau orice conținut sau date de pe sau disponibile prin Proprietățile companiei pentru orice scop; Creați, publicați, distribuiți sau transmiteți orice software sau alt material care conține un virus, cal troian, vierme, bombă cu ceas sau altă componentă dăunătoare sau perturbatoare; Încercați să interferați cu, să compromiteți integritatea sau securitatea sistemului sau să descifrați orice transmisii către sau de la serverele care rulează Proprietățile companiei; Recoltați sau colectați orice informații din Proprietățile companiei, inclusiv, fără limitare, nume de utilizator, adrese de e-mail sau alte informații de contact, fără acordul expres al proprietarului acestor informații; Utilizați Proprietățile Companiei în orice scop comercial, inclusiv, fără limitare, a face publicitate sau a solicita oricărei persoane să cumpere sau să vândă orice produse sau servicii sau să facă donații de orice fel, fără acordul prealabil scris al Companiei; Modificați, adaptați, sublicențiați, traduceți, vindeți, faceți inginerie inversă, decompilați sau dezasamblați orice parte a Proprietăților Companiei sau încercați în alt mod să obțineți orice cod sursă sau idei sau algoritmi care stau la baza oricărei părți a Proprietăților Companiei; Eliminați sau modificați orice notificare privind drepturile de autor, mărci comerciale sau alte drepturi de proprietate care apare pe orice parte a Proprietăților Companiei sau pe orice materiale tipărite sau copiate din Proprietățile Companiei; Utilizați orice dispozitiv, software sau rutină pentru a interfera cu funcționarea corectă a Proprietăților Companiei sau pentru a interfera în alt mod cu utilizarea și bucurarea de către alți utilizatori a Proprietăților Companiei; sau Luați orice acțiune care impune o sarcină nerezonabilă sau disproporționat de mare asupra infrastructurii Companiei sau care interferează în alt mod cu funcționarea corespunzătoare a Proprietăților Companiei.

Recunoașteți și sunteți de acord că Compania poate lua orice acțiune legală și poate implementa orice remedii tehnice pentru a preveni încălcarea acestei secțiuni și pentru a aplica acești Termeni și condiții.

CONTURI DE UTILIZATOR.

Înregistrare. Pentru a accesa anumite funcții ale Proprietăților companiei, este posibil să vi se solicite să vă înregistrați pentru un cont („Cont”). Când vă înregistrați pentru un Cont, vi se va cere să furnizați anumite informații despre dvs. și să stabiliți un nume de utilizator și o parolă. Sunteți de acord să furnizați informații exacte, actuale și complete despre dvs. așa cum este solicitat de formularul de înregistrare și să mențineți și să actualizați prompt informațiile dvs. pentru a le păstra exacte, actuale și complete. Compania își rezervă dreptul de a suspenda sau de a închide Contul dumneavoastră dacă orice informație furnizată în timpul procesului de înregistrare sau ulterior se dovedește a fi inexactă, neactuală sau incompletă. Securitatea contului. Sunteți responsabil pentru păstrarea confidențialității parolei contului dumneavoastră și pentru toate activitățile care au loc în cadrul Contului dumneavoastră. Sunteți de acord să notificați imediat Compania cu privire la orice utilizare neautorizată sau suspectată utilizare neautorizată a Contului dumneavoastră sau orice altă încălcare a securității. Compania nu este responsabilă pentru nicio pierdere sau daune rezultate din nerespectarea de către dumneavoastră a cerințelor de mai sus. Închiderea contului. Vă puteți închide contul în orice moment și din orice motiv, urmând instrucțiunile din Proprietățile companiei. Compania vă poate suspenda sau închide Contul în orice moment și din orice motiv, fără notificare sau explicație, inclusiv în cazul în care Compania consideră că ați încălcat Acordul sau orice lege, regulament sau ordin aplicabil sau că conduita dumneavoastră este dăunătoare Companiei, utilizatorilor săi. sau publicului. La orice reziliere a Contului dvs., toate prevederile Acordului care, prin natura lor, ar trebui să supraviețuiască rezilierii, vor supraviețui, inclusiv, fără limitare, prevederile privind proprietatea, declinarea garanției, despăgubirile și limitările de răspundere. Compania poate reține și utiliza informațiile despre Contul dvs. și Conținutul dvs. după cum este necesar pentru a se conforma obligațiilor sale legale, a rezolva litigiile și a-și pune în aplicare acordurile. Modificarea proprietăților companiei. Compania își rezervă dreptul de a modifica, actualiza sau întrerupe proprietățile companiei sau orice parte a acestora, în orice moment, fără notificare. Sunteți de acord că Compania nu va fi răspunzătoare față de dvs. sau față de orice terță parte pentru orice modificare, actualizare, suspendare sau întrerupere a Proprietăților Companiei sau a oricărei părți a acestora.

SERVICII DE LA TERȚI PĂRȚI.

Proprietăți și promoții ale terților. Proprietățile companiei pot conține link-uri către site-uri web și aplicații ale terților („Proprietăți terțe”) sau pot afișa promoții sau reclame pentru terți, cum ar fi promoții sau reclame pentru produse și servicii puse la dispoziție de terți („Promoții terțe” ). Noi nu oferim, nu deținem și nu controlăm niciunul dintre produsele sau serviciile pe care le puteți accesa prin Promoții de la terți. Când faceți clic pe un link către o proprietate a unei terțe părți sau o promoție a unei terțe părți, este posibil să nu vă avertizăm că ați părăsit Proprietățile companiei și că sunteți supus termenilor și condițiilor (inclusiv politicilor de confidențialitate) ale unui alt site web sau destinație. Asemenea proprietăți ale terților și promoții ale terților nu sunt sub controlul Companiei. Compania nu este responsabilă pentru proprietățile terțelor părți sau pentru promoțiile terților, inclusiv pentru acuratețea, actualitatea sau caracterul complet al unui astfel de conținut. Compania furnizează aceste proprietăți ale terților și promoții ale unor terți numai pentru comoditate și nu revizuiește, aprobă, monitorizează, susține, garantează și nu face nicio declarație cu privire la proprietățile terților sau la promoțiile terților sau la orice produs sau serviciu prestat în legătură cu acesta. Utilizați toate linkurile din Proprietăți ale terților și din Promoțiile terților pe propriul risc. Când părăsiți Proprietățile Companiei, Acordul și politicile Companiei nu vor guverna activitățile dvs. asupra Proprietăților Terților. Ar trebui să revizuiți termenii și politicile aplicabile, inclusiv practicile de confidențialitate și de colectare a datelor, ale oricăror proprietăți ale terților sau furnizorilor oricărei promoții ale terților și să faceți orice investigație considerați necesară sau adecvată înainte de a continua cu orice tranzacție cu orice terță parte.

Veniturile din publicitate. Compania își rezervă dreptul de a afișa promoții de la terți înainte, după sau împreună cu conținutul utilizatorului postat pe sau în proprietățile companiei, iar dumneavoastră recunoașteți și sunteți de acord că compania nu are nicio obligație față de dvs. în legătură cu acestea (inclusiv, fără limitare, orice obligația de a împărți veniturile primite de Companie ca urmare a unei astfel de reclame).

DECLARAȚIE DE GARANȚII ȘI CONDIȚII.

Aşa cum este. Recunoașteți și sunteți de acord că utilizarea proprietăților companiei este pe riscul dumneavoastră exclusiv și că acestea sunt furnizate „ca atare” și „așa cum sunt disponibile”, cu toate greșelile. Compania, afiliații săi și ofițerii, directorii, angajații, contractanții și agenții respectivi (în mod colectiv, „Părțile Companiei”) declin în mod expres toate garanțiile, declarațiile și condițiile de orice fel, indiferent dacă sunt exprese sau implicite, inclusiv, dar nu limitat la, garanțiile sau condițiile implicite de vandabilitate, potrivire pentru un anumit scop și neîncălcare care rezultă din utilizarea site-ului web.

PĂRȚILE COMPANIEI NU FAC NU GARANTIE, DECLARAȚIE SAU CONDIȚII CĂ: (1) PROPRIETĂȚILE COMPANIEI VA RĂSPUNDE CERINȚELE DVS.; (2) UTILIZAREA DE CĂTRE DVS. A PROPRIETĂȚILOR COMPANIEI VA FI NEÎNTRERUPRE, ÎN OPORTUNITATE, SIGURĂ SAU FĂRĂ ERORI; SAU (3) REZULTATELE CARE POT FI OBȚINITE DIN UTILIZAREA PROPRIETĂȚILOR COMPANIEI VOR FI ACATE SAU DE FIABILITATE.

ORICE CONȚINUT DESCARCAT DE PE SAU ACCESAT ÎN ALTRE MOD PRIN PROPRIETĂȚILE COMPANIEI ESTE ACCESAT PE PROPRIU RISC ȘI TU VEȚI FI UNCUL RESPONSABIL PENTRU ORICE DAUNE A PROPRIETĂȚII DVS., INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITĂ LA, SISTEMUL DVS. SAU ORICE ALTĂ PIERDERE CARE REZULTA DIN ACCESUL LA ACEST CONȚINUT.

NICIO SFAT SAU INFORMAȚIE, ORAL SAU SCRIS, OBȚINUT DE LA COMPANIE SAU PRIN PROPRIETĂȚILE COMPANIEI NU VA CREA NICIO GARANȚIE NU FĂCUTĂ EXPRES ÎN ACEST.

NICIO RESPONSABILITATE PENTRU CONDUCEREA TERȚILOR. Recunoașteți și sunteți de acord că Părțile Companiei nu sunt răspunzătoare și sunteți de acord să nu căutați să considerați Părțile Companiei răspunzătoare pentru comportamentul terților, inclusiv operatorii de site-uri externe, și că riscul de vătămare din partea acestor terți depinde în întregime Cu tine.

LIMITARE A RĂSPUNDERII.

Exonerare de responsabilitate pentru anumite daune. Recunoașteți și sunteți de acord că, în nicio circumstanță, Părțile Companiei nu vor fi răspunzătoare pentru orice daune indirecte, incidentale, speciale, consecutive sau punitive, sau daune sau costuri datorate pierderii producției sau utilizării, întreruperii activității, achiziționării de bunuri sau servicii înlocuitoare, pierderi. de profituri, venituri sau date, sau orice alte daune sau costuri, indiferent dacă se bazează pe garanție, contract, delict (inclusiv neglijență) sau orice altă teorie juridică, chiar dacă Compania a fost informată cu privire la posibilitatea unor astfel de daune. Aceasta include daune sau costuri care decurg din: (1) utilizarea sau incapacitatea dvs. de a utiliza Proprietățile companiei; (2) costul achiziției de bunuri sau servicii de substituție care rezultă din orice bunuri, date, informații sau servicii achiziționate sau obținute sau mesaje primite pentru tranzacțiile încheiate prin Proprietățile companiei; (3) acces neautorizat la sau modificarea transmisiilor sau datelor dumneavoastră; (4) declarații sau comportamente ale oricărei terțe părți asupra proprietăților companiei; sau (5) orice altă problemă legată de Proprietățile Companiei.

Limită de răspundere. În niciun caz, Părțile Companiei nu vor fi răspunzătoare față de dvs. pentru mai mult de (a) o sută de dolari sau (b) remediul sau penalitatea impusă de statutul în baza căruia apare o astfel de revendicare. Această limitare a răspunderii nu se va aplica răspunderii unei Părți Companie pentru (i) deces sau vătămare corporală cauzată de neglijența unei Părți Companie sau (ii) orice vătămare cauzată de frauda sau denaturarea frauduloasă a unei Părți Companie.

Conținutul utilizatorului. Compania nu își asumă nicio responsabilitate pentru oportunitatea, ștergerea, livrarea greșită sau eșecul de a stoca orice conținut, comunicări cu utilizatorul sau setări de personalizare, inclusiv conținutul dumneavoastră și conținutul utilizatorului.

Baza târgului. Recunoașteți și sunteți de acord că limitările daunelor menționate mai sus sunt elemente fundamentale ale bazei negocierilor dintre Companie și dvs.

PROCEDURA PENTRU EFECTUAREA CERERILOR DE ÎNCĂLCARE A DREPTURILOR DE AUTOR.

Compania respectă drepturile de proprietate intelectuală ale altora și cere ca utilizatorii Proprietăților Companiei să facă același lucru. Dacă considerați că lucrarea dvs. a fost copiată și postată pe Proprietățile companiei într-un mod care constituie o încălcare a drepturilor de autor, vă rugăm să furnizați Agentului nostru pentru drepturi de autor următoarele informații: (a) o semnătură electronică sau fizică a persoanei autorizate să acționeze în numele proprietarul dreptului de autor; (b) o descriere a lucrării protejate prin drepturi de autor despre care pretindeți că a fost încălcată; (c) o descriere a locației pe Proprietățile companiei a materialului despre care susțineți că îl încalcă; (d) adresa, numărul de telefon și adresa dvs. de e-mail; (e) o declarație scrisă a dvs. conform căreia credeți cu bună-credință că utilizarea contestată nu este autorizată de proprietarul drepturilor de autor, de agentul acestuia sau de lege; și (f) o declarație a dvs., făcută sub sancțiunea de sperjur, că informațiile de mai sus din notificarea dvs. sunt corecte și că sunteți proprietarul drepturilor de autor sau sunteți autorizat să acționați în numele proprietarului drepturilor de autor. Informațiile de contact pentru Agentul de drepturi de autor al companiei pentru notificarea reclamațiilor de încălcare a drepturilor de autor sunt următoarele: Agent DMCA, 1550 Larimer Street, Suite 431, Denver, CO 80202.

REMEDII.

Încălcări. Dacă Compania devine conștientă de eventuale încălcări ale Acordului de către dvs., Compania își rezervă dreptul de a investiga astfel de încălcări. Dacă, în urma investigației, Compania consideră că a avut loc o activitate criminală, Compania își rezervă dreptul de a sesiza problema și de a coopera cu toate autoritățile legale aplicabile. Compania poate dezvălui orice informații sau materiale de pe sau din proprietățile companiei, inclusiv conținutul dvs., pentru a respecta legile aplicabile, procesele legale, cererile guvernamentale, pentru a aplica acordul, pentru a răspunde oricăror pretenții conform cărora conținutul dvs. încalcă drepturile terților, pentru a răspunde la dvs. solicitări de servicii pentru clienți sau protejează drepturile, proprietatea sau siguranța personală a Companiei, a Utilizatorilor săi înregistrați sau a publicului.

Încălcare. Dacă Compania determină că ați încălcat orice parte a Acordului sau ați demonstrat o conduită inadecvată pentru Proprietățile Companiei, Compania vă poate avertiza prin e-mail, vă poate șterge orice conținut, vă poate întrerupe înregistrarea sau abonamentul la orice Servicii, vă poate bloca accesul la Proprietățile Companiei și contul dvs., notifică și/sau trimite conținut autorităților competente de aplicare a legii și urmărește orice altă acțiune considerată adecvată de către Companie.

TERMEN ȘI ÎNCETARE.

Termen. Acordul va intra în vigoare la data la care îl acceptați și va rămâne în vigoare atâta timp cât utilizați Proprietățile companiei, cu excepția cazului în care este reziliat mai devreme în conformitate cu termenii Acordului.

Utilizare prealabilă. Recunoașteți și sunteți de acord că Acordul a început la data la care ați utilizat pentru prima dată Proprietățile Companiei și va rămâne în vigoare în timp ce utilizați orice Proprietăți ale Companiei, cu excepția cazului în care a fost reziliat mai devreme în conformitate cu Acordul.

Încetarea Serviciilor de către Companie. Compania își rezervă dreptul de a rezilia Acordul, inclusiv dreptul dumneavoastră de a utiliza Site-ul, Aplicația și Serviciile în orice moment, cu sau fără notificare, inclusiv dacă Compania stabilește că încălcați Acordul.

Încetarea Serviciilor de către dvs. Dacă doriți să reziliați unul sau mai multe dintre Serviciile furnizate de Companie, puteți face acest lucru notificând Compania în orice moment și întrerupând utilizarea Serviciului (Serviciilor).

Efectul rezilierii. Încetarea oricărui Serviciu include, de asemenea, eliminarea accesului la Serviciu (Servicii) și interzicerea utilizării ulterioare a Serviciului (Serviciilor). La încetarea oricărui Serviciu, dreptul dumneavoastră de a utiliza un astfel de Serviciu va înceta imediat. Orice reziliere a Serviciilor poate implica ștergerea parolei dumneavoastră și a tuturor informațiilor, fișierelor și Conținutului conexe asociate cu sau în interiorul Contului dumneavoastră (sau orice parte a acestuia), inclusiv Creditele Virtuale și Conținutul dumneavoastră. Toate prevederile Acordului care, prin natura lor, ar trebui să supraviețuiască, vor supraviețui rezilierii Serviciilor, inclusiv, fără a se limita la, prevederile privind proprietatea, declinarea garanției și limitarea răspunderii.

UTILIZATORI INTERNAȚIONALE.

Proprietățile companiei sunt controlate și oferite de companie din facilitățile sale din Statele Unite. Dacă accesați sau utilizați proprietățile companiei din afara Statelor Unite, faceți acest lucru pe propriul risc și sunteți responsabil pentru conformitatea cu legile locale.

SOLUȚIONARE A LITIGIILOR.

Vă rugăm să citiți cu atenție următorul acord de arbitraj din această secțiune („Acord de arbitraj”). Vă cere să arbitrați disputele cu Compania și limitează modul în care puteți solicita ajutor de la noi.

Renunțare la acțiunea colectivă. Dvs. și Compania sunteți de acord că orice dispută, revendicare sau cerere de scutire va fi soluționată exclusiv individual, și nu în calitate de reclamant sau membru al clasei în vreo procedură pretinsă de clasă sau reprezentativă. Arbitrul nu va consolida pretențiile mai multor persoane și nici nu va prezida nicio formă de reprezentare sau procedura de grup. Dacă această prevedere este considerată inaplicabilă, întreaga secțiune de soluționare a litigiilor va fi nulă și neavenită.

Modificarea acordului de arbitraj cu notificare. Compania își rezervă dreptul de a modifica acest Acord de Arbitraj în orice moment, cu notificarea dumneavoastră. Dacă Compania face modificări semnificative la acest Acord de Arbitraj, puteți rezilia acest Acord în termen de 30 de zile de la primirea notificării. Dacă orice parte a acestui Acord de arbitraj este considerată invalidă sau inaplicabilă, celelalte prevederi vor continua să se aplice.

Autoritatea arbitrului. Arbitrul desemnat să rezolve orice dispută legată de interpretarea, aplicabilitatea, caracterul executoriu sau formarea prezentului Acord de arbitraj va avea autoritatea exclusivă pentru a determina domeniul de aplicare și caracterul executoriu al acestui Acord. Procedura de arbitraj va fi limitată la soluționarea drepturilor și responsabilităților dvs. și ale Companiei și nu va fi consolidată cu alte chestiuni sau asociată cu alte cazuri sau părți. Arbitrul va avea autoritatea de a acorda moțiuni pentru toate sau o parte a oricărei revendicări, de a acorda despăgubiri bănești și de a acorda orice remediu sau ajutor nemonetar disponibil unei persoane în conformitate cu legea aplicabilă, regulile forului arbitral și Acordul (inclusiv Acord de arbitraj). Arbitrul va emite o hotărâre scrisă și o declarație de decizie care descriu constatările și concluziile esențiale pe care se bazează hotărârea, inclusiv calcularea oricăror despăgubiri acordate. Arbitrul are aceeași autoritate de a acorda scutiri pe bază individuală pe care ar avea-o un judecător dintr-o instanță de judecată, iar hotărârea arbitrului este definitivă și obligatorie pentru dumneavoastră și pentru Companie.

Renunțarea la procesul cu juriu. TU ȘI COMPANIA SUNTEȚI DE ACORD SĂ RENUNȚAȚI LA ORICE DREPTURĂ CONSTITUȚIONALĂ ȘI STATUTARĂ DE A ACȚIONA ÎN TRIBUNALĂ ȘI SĂ FACEȚI UN PROCES ÎN FAȚA UNUI JUDECĂTOR SAU JURIU. Dvs. și Compania sunteți de acord să soluționați orice dispute, pretenții sau cereri de ajutor prin arbitraj obligatoriu în temeiul acestui Acord de Arbitraj, cu excepția cazurilor specificate în secțiunea intitulată „Aplicabilitatea acestui Acord de Arbitraj” de mai sus. Un arbitru poate acorda în mod individual aceleași daune și compensații ca o instanță, dar nu există judecător sau juriu în arbitraj, iar revizuirea unei hotărâri de arbitraj este supusă unei revizuiri foarte limitate.

Renunțarea la Clasă sau la O altă scutire neindividualizată. Orice dispute, pretenții sau cereri de ajutor în domeniul de aplicare al acestui Acord de arbitraj trebuie soluționate prin arbitraj individual și nu pot avea loc ca o acțiune colectivă sau colectivă. Doar scutirea individuală este disponibilă, iar revendicările mai multor clienți sau utilizatori nu pot fi consolidate sau arbitrate împreună cu cele ale oricărui alt client sau utilizator. În cazul în care o instanță stabilește că limitările prezentate în această secțiune sunt inaplicabile cu privire la un anumit disput, cerere sau cerere de reparare, acel aspect va fi separat de arbitraj și adus în fața instanțelor de stat sau federale situate în stat. din Colorado. Toate celelalte dispute, pretenții sau cereri de ajutor vor fi rezolvate prin arbitraj. Dreptul de a renunța la 30 de zile. Aveți opțiunea de a renunța la prevederile acestui acord de arbitraj prin trimiterea unei notificări scrise cu privire la decizia dvs. [e-mail protejat] în termen de 30 de zile după ce a devenit supus pentru prima dată prezentului acord de arbitraj. Notificarea dvs. trebuie să includă numele dvs., adresa, numele de utilizator al companiei (dacă este cazul), adresa de e-mail la care primiți e-mailurile companiei sau pe care ați folosit-o pentru a vă crea Contul (dacă aveți unul) și o declarație explicită că doriți să renunțați la acest cont. Acord de arbitraj. Dacă renunțați la acest Acord de Arbitraj, toate celelalte prevederi ale acestui Acord vor continua să se aplice în cazul dumneavoastră. Renunțarea la acest Acord de arbitraj nu are niciun impact asupra altor acorduri de arbitraj pe care le puteți avea în prezent sau în viitor cu noi. Separabilitate. Cu excepția secțiunii de mai sus intitulată „Renunțarea la acordarea clasei sau a altei scutiri neindividualizate” de mai sus, dacă orice parte sau părți ale acestui acord de arbitraj sunt considerate, conform legii, ca fiind invalide sau inaplicabile, atunci acea parte sau părți specifice nu vor avea efect și vor să fie întreruptă, iar părțile rămase ale Acordului de arbitraj vor rămâne în vigoare și în vigoare. Supraviețuirea acordului. Acest Acord de Arbitraj va rămâne în vigoare chiar și după încetarea relației dumneavoastră cu Compania. Modificare. Fără a aduce atingere oricărei alte prevederi din prezentul Acord, în cazul în care Compania face modificări semnificative la acest Acord de Arbitraj în viitor, aveți dreptul de a respinge modificarea în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a modificării. Pentru a face acest lucru, trebuie să notificați compania în scris la Quiz Daily, 1550 Larimer Street, Suite 431, Denver, CO, 80202.

Comunicații electronice: sunteți de acord că toate comunicările dintre dvs. și Companie, inclusiv notificările, acordurile și dezvăluirile, vă pot fi furnizate electronic. În plus, recunoașteți că astfel de comunicări electronice îndeplinesc orice cerințe legale care ar impune ca comunicările să fie în scris.

Cesiune: Nu puteți transfera sau cesiona niciunul dintre drepturile sau obligațiile dumneavoastră în temeiul acestui Acord fără acordul prealabil scris al Companiei. Orice încercare de a face acest lucru fără consimțământ va fi considerată nulă.

Forță majoră: Compania nu va fi responsabilă pentru nicio întârziere sau eșec în performanță cauzate de evenimente în afara controlului său rezonabil, cum ar fi acte de forță majoră, război, terorism, autorități civile sau militare, incendii, inundații, accidente, greve sau lipsuri. de instalații de transport, combustibil, energie, forță de muncă sau materiale.

Loc de desfășurare exclusivă: Orice pretenții sau dispute care decurg din sau legate de acest Acord vor fi soluționate exclusiv în instanțele de stat sau federale situate în Denver, Colorado, în măsura permisă de prezentul Acord.

Legea aplicabilă: Acest acord va fi guvernat și interpretat în conformitate cu legile statului Colorado, în concordanță cu Legea federală de arbitraj, fără a da efect oricăror principii care prevăd aplicarea legii unei alte jurisdicții. Convenția Națiunilor Unite privind contractele de vânzare internațională de bunuri nu se aplică acestui acord.

Alegerea limbii: Părțile sunt de acord în mod expres că acest acord și toate documentele aferente au fost scrise în limba engleză. Partidele au fost exprimate în această convenție și toate documentele care sunt redate în engleză.

Notă: sunteți responsabil pentru furnizarea companiei cea mai recentă adresă de e-mail. În cazul în care adresa de e-mail pe care ați furnizat-o nu este validă sau capabilă să livreze notificări solicitate sau permise, trimiterea de către Companie a unei astfel de notificări prin e-mail va fi considerată efectivă. Puteți notifica Companiei la adresa specificată în prezentul Acord.

Renunțare: Eșecul sau renunțarea la orice prevedere a acestui Acord nu va fi considerată o renunțare la orice altă prevedere sau o astfel de prevedere cu nicio altă ocazie.

Separabilitate: În cazul în care orice parte a acestui acord este considerată invalidă sau inaplicabilă, prevederile rămase vor rămâne în vigoare și efect deplin, iar prevederea invalidă sau inaplicabilă va fi interpretată într-un mod care să reflecte intenția inițială a părților.

Întregul acord: Acest acord constituie acordul final, complet și exclusiv între părți cu privire la subiectul prezentului contract și înlocuiește toate discuțiile și înțelegerile anterioare dintre părți.